Applikationsstöd

Vi på B-Link står för tillgänglighet & flexibilitet. Vi erbjuder personlig support när behovet uppstår vilket ger snabbt användarstöd och felsökning i systemet när ni behöver det. Vi erbjuder även rådgivning och konsultation. Många av våra kunder upplever att de inte har tillräckligt med support och stöd i affärssystemet när de behöver det. Vår VIP-support kompletterar befintligt supportavtal och ger ett snabbt och effektivt stöd. Vi står för personlig applikationssupport i Unit4-ERP när behovet uppstår. Vi kan komplettera ert befintliga supportavtal när det inte är tillräckligt för era behov. Det är era behov som styr och tillsammans tar vi fram det tjänsteinnehåll som passar för er verksamhet. Ni betalar aldrig mer än det ni nyttjar.

Kundcase:

Kunden: Stor statlig myndighet 

Uppdrag: Löpande användarstöd

Övrigt: Kunden kontaktar en namngiven konsult när behov av stöd uppstår och får snabbt stöd, på plats eller på distans. Stödet kan bestå av felsökning av en händelse, användarstöd eller annan typ av konsultation.