Implementering & uppgradering

Vi hjälper er med exempelvis:

  • Projektledning
  • Design av systemet
  • Uppsättning
  • Tester
  • Produktionssättning

Vid implementering och uppgradering av affärssystemet Unit4 ERP kan det vara stor hjälp att ha experter som står på er sida. Det hjälper till både att optimera uppsättningen samt reducera kostnaderna. Fördelen med ett oberoende expertstöd är att vi kan hjälpa till utan att fokus ligger på att sälja fler moduler än ni verkligen behöver. 

Kundcase:

Kunden: Medelstort fastighetsbolag

Uppdrag: Förändring ekonomimodell & uppgradering till M7

Övrigt: Kunden hade behov av att förändra sin ekonomimodell och vi slog ihop ett 50-tal klienter till 4. Arbetet innebar design, testuppsättning, funktionstestning, acceptanstest, utbildning samt produktionssättning av den nya ekonomimodellen. Vid uppgradering till M7 ansvarade vi för acceptanstestning av UBW och koppling till försystem och integrationer.