Systemförvaltning

Vi hjälper er med:

  • Behov och kravställning
  • Support
  • Utveckling/anpassning
  • Integrationer
  • Versionsuppgradering
  • Felsökning/rättningar
  • Systemadministration
  • Löpande kontakt med verksamhet & leverantörer

Vi är en erfaren leverantör av applikationsförvaltningstjänster i affärssystemet Unit4 ERP. Vi tar ett kontrakterat ansvar för styrning och genomförande av support, underhåll och vidareutveckling av er Unit4 ERP-miljö, till överenskommen servicenivå, pris och kvalitet. Med oss får ni alltid namngivna konsulter som kan er systemuppsättning och verksamhet. Våra konsulter är specialister inom Unit4 ERP men har även gedigen erfarenhet av andra affärssystem samt som ekonomer. Som systemekonomer har vi den unika förmågan att kommunicera med både IT-organisationen och ekonomifunktionen och i många fall är vi länken mellan de båda.

Vår systemförvaltningstjänst ser till att ditt affärssystem levererar största möjliga nytta under hela sin livscykel. Vi använder oss av färdiga processer och moderna verktyg för att rätta eventuella fel och samtidigt förebygga problem på ett korrekt sätt. Vi ansvarar för att identifiera de risker, behov och möjligheter som ditt affärssystem har och vidareutvecklar det så att det hela tiden stödjer din verksamhet på bästa sätt. Det är tryggt, kostnadseffektivt och det är framför allt det enklaste sättet att säkerställa funktionen som systemet möjliggör.

Kundcase:

Kunden: Stort företag inom byggsektorn

Uppdrag: Helhetsansvar för ekonomisystemet med inriktning på förvaltning, support, rådgivning och utveckling (både system & verksamhet)

Övrigt: Mångårigt åtagande med genomförda förbättringar. Kunden föredrar inhyrd resurs på deltid framför egen anställd personal då det kompetenssäkrar verksamheten.