Utbildningar

Kundanpassade utbildningar i affärssystemet Unit4 ERP

 

Våra utbildningar är:

  • Kundspecifika
  • På plats hos kund i er Unit4 ERP-miljö
  • Anpassade till era behov

Vi utformar utbildningspaket efter kundens behov, både vad gäller innehåll och omfattning. De blir specifika för kundens verksamhet och för den målgrupp de utformas till. Vi utbildar er personal i er uppsättning av affärssystemet vilket gör utbildningen lättare att ta till sig. Deltagarna får därmed med sig kunskap och färdigheter som de kan använda direkt efter utbildningen. Det är speciellt bra för exempelvis utbildningar i browser eller exceleratorn där användarna får rapporterna de önskar byggda under utbildningens gång.

Kundcase:

Kund: Stort privat företag

Uppdrag: Utbildning av superanvändare i deras respektive modul samt utbildning för chefer för att öka deras Unit4 ERP kompetens

Övrigt: Generell modulutbildning för superanvändaren för att stärka kompetensen, vilket ledde till att användarna kunde ställa bättre krav på förändringar inom deras respektive modulområden.