Utveckling

Vi hjälper er med exempelvis:

 • Ny exceleratorrapport för bokföring eller dataexport från Unit4 ERP
 • Browserfrågor
 • Anpassade vyer
 • Stöd vid implementation av en ny modul/ funktionalitet

Behöver ni nya rapporter kopplat till Unit4 ERP? Eller funderar ni på att införa ny funktionalitet eller ny modul? Vi har stor erfarenhet av nyutveckling och kan även erbjuda kundspecifika anpassningar av systemet.

Rapporter
Våra konsulter har lång erfarenhet av controlling, bokslutsarbete och analys, på både den privata och den statliga sidan, vilket ger en stor förståelse av behovet från verksamheten. Vi kan hjälpa er utforma rapporter/ rapportpaket som kan delas ut på webben, via mailutskick eller direkt i Unit4 ERP. Avancerade saldotabellfrågor samt browserrapporter är användbara när kunden vill kunna ställa ad hoc frågor mot databasen.

Vi använder oss mycket av Excelerator där användningsområdena är många:

 • Budget/utfallsrapporter
 • Kostnadsfördelningsmallar
 • Kontoavstämningsdokumentation inför bokslut
 • Årsredovisning med notförteckning mfl.

Moduler
När ni har köpt in en ny modul eller vill införa en ny funktionalitet i Unit4 ERP hjälper vi er att sätta upp den anpassad till er ekonomimodell och era önskemål. Det kan till exempel vara att förbättra eller införa:

 • Tidsredovisning i delar eller hela organisationen.
 • Budgetering av kostnader/intäkter med hjälp av Planner modulen.
 • Order/fakturering via Logistikmodulen för att skapa kundordrar/fakturor.
 • Elektroniskt fakturaflöde

Kundcase:

Kunden: Stor kund inom mediabranschen

Uppdraget: Införande av periodisk faktura

Övrigt: Kunden ville ha en förenkling och effektivisering av leverantörsfakturaprocessen och genom införande av periodisk faktura slapp användarna kontering och attest av återkommande fakturor så som telefonräkningar, hyror eller el-fakturor.