Analysverktyg​

B-link:s konsulter har lång erfarenhet av controlling, bokslutsarbete och analys både inom privat och offentlig sektor. Vår erfarenhet av olika affärssystem och dess processer gör att vi enkelt kan sätta oss in i organisationers behov och utifrån dessa arbeta fram de lösningar som passar kunden bäst. Vår djupa systemkompetens – där vi har stor kunskap om hur masterdata inom och mellan moduler hänger ihop – i kombination med erfarenheten som ekonomer gör att vi får många uppdrag att framställa rapporter för analys både i ekonomisystemet men också i BI verktyg som Qlikview, PowerPivot och Microsoft BI. Vi bygger rapporter efter kundernas behov så att kunden kan ägna mer tid åt analysarbetet och mindre tid åt att ta fram underlagen för analysen.

Unit4-ERP, Report Engine​

Vi skapar rapporter både via Report Engine i excelformat eller som utdistribuerade rapporter på webben/desktop.

Exempel på rapporter:

  • Årsredovisning inkl noter
  • Resultat och balansräkningar
  • Projektuppföljning
  • Budget-utfall
  • Kontoavstämningar
  • Personalstatistik

Microsoft BI​

Med verktyg som SQL Server Analysis Services och Power BI kan vi skapa kraftfulla rapporter som kan användas inom hela organisationen.

Qlikview

Med hjälp av Qlikview kan vi bygga skräddarsydda rapporter och dynamiska dashboards. Det är ett enkelt, intuitivt verktyg som kan visualisera stora datamängder med några klick.

Söker du en offert eller vill höra dig för mer vad vi skulle kunna göra för er? Tveka inte att kontakta oss! Varför inte boka ett kort möte för att få en mer personlig kontakt med oss och våra konsulter.