Ekonomitjänster​

Våra konsulter har lång erfarenhet från ekonomifunktioner inom både privat och offentlig verksamhet. Vi har arbetat med allt från löpande redovisning, controlling och budget till bokslut och årsredovisningar. Vår erfarenhet inom ekonomi i kombination med specialistkompetens inom affärssystem såsom Unit4-ERP fd Agresso gör att vi lätt kan sätta oss in i er verksamhet vid exempelvis föräldraledigheter, sjukfrånvaro eller mellan rekryteringar.

Leverantörsreskontra​

 • Elektronisk fakturahantering
 • Attesteringsflöden
 • Betalningsprocessen
 • Inköpsprocessen

Kundreskontra

 • Kundfakturering
 • Attesteringsflöden
 • Betalningsprocessen
 • Försäljningsorder
 • Projektfakturering

Övriga ekonomitjänster​

 • Anläggningsreskontra
 • Budget/planering
 • Årsbokslut
 • Avstämningar
 • Analys

Kundcase:

Kund: Mellanstor statlig myndighet

Uppdrag: Kombinerad ekonom/systemkonsult

Övrigt: Kunden var i behov av en ekonom och tillika systemansvarig som en interimslösning medan rekrytering till tjänsten pågick. Konsulten utförde löpande ekonomiarbete och systemförbättringar.

Söker du en offert eller vill höra dig för mer vad vi skulle kunna göra för er? Tveka inte att kontakta oss! Varför inte boka ett kort möte för att få en mer personlig kontakt med oss och våra konsulter.